Miễn trách nhiệm

  1. ONBET không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc sự kịp thời của nội dung các trang web kết nối từ một trang web bên ngoài. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết tạo ra một trải nghiệm hấp dẫn và đáng tin cậy cho khách hàng.
  2. Khi sử dụng mạng lưới này để tham gia cá cược, có thể phát sinh trách nhiệm pháp lý đối với cư dân hoặc cá nhân tại một số quốc gia. ONBET không hỗ trợ hoạt động cá cược bất hợp pháp cho những cá nhân ở quốc gia mà hoạt động này bị cấm.
  3. Chúng tôi đặt trọng trách nhiệm về việc đảm bảo tuyên bố miễn trừ trách nhiệm được thiết lập công bằng. Đồng thời, khách hàng cần hiểu và chấp nhận rủi ro và lợi ích mà họ gánh chịu từ việc tham gia và hỗ trợ ONBET.
  4. Việc tham gia trò chơi trực tuyến và trực tuyến đáp ứng các quy định pháp luật và quy tắc. Chúng tôi khuyến nghị không tham gia dịch vụ của ONBET nếu việc này vi phạm quy định cờ bạc tại địa phương của bạn. Trong một số quốc gia, việc đặt cược được xem là hành vi bất hợp pháp và khách hàng phải tự chịu trách nhiệm đảm bảo rằng hoạt động cá cược của họ là hợp pháp tại địa điểm cư trú. Chúng tôi và đối tác, nhân viên và đại lý không chịu trách nhiệm về việc vi phạm pháp luật địa phương của khách hàng.
  5. Khách hàng cần tuân thủ độ tuổi pháp lý (theo giới hạn độ tuổi hợp pháp tại địa phương cư trú của họ) và sử dụng dịch vụ của ONBET mà không vi phạm pháp luật địa phương. Chúng tôi có quyền đóng tài khoản và không hoàn lại tiền nếu phát hiện bất kỳ khách hàng nào dưới 18 tuổi. Để tránh trẻ em tiếp cận với trò chơi, khách hàng nên thiết lập các biện pháp bảo mật trên thiết bị cá nhân của mình