Quyền riêng tư

Sự bảo mật và tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng luôn được chú trọng hàng đầu tại ONBET. Chúng tôi cam kết không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có yêu cầu từ tòa án. Tuy nhiên, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân cần thiết cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và các tổ chức tài chính, bảo hiểm để thực hiện các giao dịch thanh toán. Đảm bảo an toàn dữ liệu, chúng tôi sử dụng cổng an toàn với chuẩn mã hóa 128 bit SSL để truyền thông tin cá nhân và lưu trữ dữ liệu trong một môi trường tuyệt mật chống lại xâm nhập từ bên ngoài.

Chúng tôi tuân thủ chặt chẽ các quy định về bảo mật và theo dõi mọi dữ liệu trong và ngoài hệ thống. Đồng thời, chúng tôi gửi thông báo về các khuyến mại và ưu đãi mà khách hàng có thể quan tâm thông qua thư từ. Chính sách bảo mật của chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Tất cả nội dung và thông tin trên ONBET đều được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ và chỉ có ONBET mới có quyền phân phối, thay đổi, sao chép, tái bản hoặc sử dụng. Bất kỳ việc sao chép hoặc sử dụng nội dung của ONBET mà không có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng từ ONBET đều là vi phạm.

Chúng tôi cam kết tuân thủ chặt chẽ các quy định và hành vi đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của khách hàng và đảm bảo rằng chỉ ONBET mới có quyền điều chỉnh và phân phối nội dung trên trang web.